Paletyzator modułowy


Robot modułowy posiada dwa stanowiska paletyzowania, które mogą być wykorzystane na kilka sposobów.

Robot podwójny może paletyzować ten sam produkt na dwóch paletach. W momencie, gdy pierwsza z nich jest pełna, robot automatycznie rozpoczyna układanie kartonów na drugiej palecie, dając tym samym operatorom mnóstwo czasu na usunięcie pełnej palety i zastąpieniu jej pustą, dzięki czemu nie ma niepotrzebnych przestojów związanych z wymianą palety.

Robot modułowy może paletyzować dwa różne produkty - każdy na oddzielnej palecie. Oba produkty mogą być transportowane na tym samym przenośniku, natomiast odpowiednie czujniki informują robota o tym, który produkt ma być układany na której palecie. Dzięki temu systemowi istnieje możliwość sortowania kartonów.

Robot modułowy może obsługiwać również dwa różne produkty transportowane na dwóch różnych przenośnikach. Robot układa każdy produkt na jego własnej palecie.

Dodatkowo robot modułowy może być wyposażony w system stosowania przekładek kartonowych. Przekładki układane są na jednym ze stanowisk paletyzowania. W zależności od typu i jakości przekładek są one umieszczane bezpośrednio na palecie lub w specjalnym pojemniku. Gdy zachodzi potrzeba ułożenia przekładki, chwytak robota podnosi ją automatycznie i układa na warstwie produktu.