Kategorie

Etykietowanie pojemników okrągłych

Grupa systemów przeznaczonych do zarówno etykietowania całoobwodowego opakowań cylindrycznych różnych wielkości, jak i do aplikacji etykiety na część obwodu pojemnika w żądanym miejscu.