Do aplikacji etykiet na "gorący klej"

Karuzelowy system etykietujący do aplikacji ciętych etykiet papierowych, foliowych i aluminiowych przy pomocy gorącego kleju. Istotną zaletą systemu jest "bezdotykowe" pionowe nakładanie punktów klejowych na powierzchnię opakowania.