Kontakt

DMT Packaging sp. z o.o.

ul. Morelowskiego 115

52-429 Wrocław

tel. +48 71 333 22 40

fax. +48 71 333 22 41

e-mail: info@dmtpackaging.pl

 

Numer NIP: 894-25-76-342

Numer REGON: 932127489

Numer KRS: 0000152408, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
 

 

Dział handlowy:

- Michał Respond, tel.kom. [500] 116.447, e-mail: michal.respond@dmtpackaging.pl

 

Dział serwisu:

- Marcin Gawron, tel.kom. [505] 441.650, e-mail: marcin.gawron@dmtpackaging.pl