Nasze produkty / Dynamiczne wagi kontrolne

Dynamiczne wagi kontrolne Teltek


Precyzyjne rozwiązanie o wysokiej wydajności, zapobiegające dalszemu przetwarzaniu produktów niespełniających wagowych wymogów procesu produkcyjnego. Poprzez weryfikację wagi każdego produktu na linii, gwarantuje dokładność i powtarzalność parametru w ciągu całego cyklu produkcji. Przegląd i pełną kontrolę pomiarów zapewnia funkcja ważenia dynamicznego (do czterech równoległych systemów ważenia, monitorowanych przez wspólne oprogramowanie), a gromadzenie przetwarzanych danych, pozwala generować zaawansowane statystyki wydajności produkcji. Zależnie od indywidualnych wymagań linii, urządzenia mogą zostać rozbudowane o systemy liniujące, wykrywacze metali, czy maszyny etykietujące.