Automatyczna formierka kartonów

W pełni automatyczne rozwiązanie o wysokiej wydajności, łączące proces formowania kartonów z zaklejaniem dna opakowania. Produkty na wyjściu z urządzenia są bezpośrednio przekazywane na przenośnik i gotowe do wypełnienia.


Dostępne w ofercie urządzenia są zróżnicowane pod względem wydajności, jak również rozmiarów formowanych kartonów, czy sposobu zaklejania.
 VIDEO

GALERIA